Dávajme DOBRU zelenú

Dávajme DOBRU zelenú
Pastoračné aktivity, rozvoj zručností, zmysluplné využitie voľného času
Martina Tvrdoňová
Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi
Roma Renovabis
3600 €
5000 €
72%

Cieľom nášho projektu je pokračovať vo farských pastoračných aktivitách pre rodiny, deti a mládež v miestnej rómskej komunite v Krížovej Vsi tak, aby sa zakorenili vo viere a vytvorili si pozitívny vzťah k Cirkvi. Chceme naďalej ponúkať občanom možnosti zmysluplného využitia voľného času pre ich deti a mládež, pomáhať mladým rodičom pri výchove ich detí a všetkým poskytnúť čo najvhodnejšie podmienky pre ich osobný a duchovný rast.

Z finančných prostriedkov plánujeme financovať:
- prenosný ozvučovací systém na evanjelizačné, liturgické a kultúrne podujatia mimo pastoračného centra a v exteriéry
- kostýmy na tvorivú biblickú dramatiku, ktoré budeme používať na interaktívnu účasť detí pri farskej pastorácii
- zabezpečenie dopravy a balíkov pútnika na stretnutie Rómov s pápežom Františkom v Košiciach
- nákup pomôcok na prázdninový detský klub a denný detský tábor

Počas uplynulých rokov sa priebežne obnovovala technická infraštruktúra v budove pastoračného centra (maľovanie interiéru, výmena svietidiel, dovybavenie kuchynky a kancelárie). Mladé rodiny, deti, mládež si postupne zvykli na pravidelný duchovný aj voľnočasový program, ktorý im v priestoroch pastoračného centra ponúka CCVČ, miestni kňazi a pastoračné asistentky. Pozitívnym ukazovateľom je ich ochota dobrovoľne sa zapojiť a pomôcť pri organizácii akejkoľvek akcie.

Štrnásťročná evanjelizačná a pastoračná činnosť v miestnej rómskej komunite v Krížovej Vsi prináša svoje ovocie v účasti ľudí na pravidelnej farskej pastoračnej službe (sväté omše, duchovné obnovy, evanjelizačné podujatia, osobné rozhovory a poradenstvo), voľnočasových aktivitách   (záujmová činnosť pre deti, športové aktivity pre mládež, prázdninový klub, detské tábory) a spoločenských podujatiach (karneval pre deti, Deň matiek, Deň detí, púte, spoločné výlety a iné).

Dávajme DOBRU zelenú Dávajme DOBRU zelenú

Zoznam darcov a darov

Darované s láskou (05.11.2021) 70 €
Bohu Známy (26.10.2021) 900 €
Spoločenstvo Krížová Ves (12.10.2021) 260 €
Bohu Známy (11.10.2021) 1000 €
Milan Hangurbadžo (11.10.2021) 200 €
Marta Neupauerová (08.10.2021) 50 €
Miki Lipták (07.10.2021) 50 €
Prajem Božie požehnanie
Veselý Darca (03.10.2021) 100 €
Dasa Lunterova (29.09.2021) 50 €
:)
Jozef Hangurbadžo (24.09.2021) 200 €
Ľubomíra Pitoňáková (22.09.2021) 50 €
Dávam DOBRU zelenú. :)
Jana Glevanáková (20.09.2021) 50 €
Nech Pán požehnáva vašu prácu ????
Ivana Krempaská (15.09.2021) 20 €
Lenka Krempaská (15.09.2021) 100 €
Veselý Darca (13.09.2021) 500 €