Pastoračné centrum - Kher anglo Róma ( Dom pre Rómov)

Pastoračné centrum -  Kher anglo Róma ( Dom pre Rómov)
Dokončenie a vybavenie pastoračného centra
Daniela Horvátová
Pastoračné centrum - Kher anglo Róma
Roma Renovabis
523 €
10%
Darovať
15
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma

Naše pastoračné centrum v Hanušovciach vzniklo v roku 1998. Realizujeme misijno - evanjelizačnú a katechetickú činnosť.
Venujeme sa aj kultúrno-vzdelanostnej stránke našich Rómov.
Hlavným cieľom pastoračného centra je pripraviť všetky vekové skupiny na prijatie sviatosti a žiť dôstojným životom kresťana. 
Povzbudzujeme sa vo viere v Ježiša Krista, organizujeme duchovné aktivíty a púte. Tento rok sme zorganizovali púte do Levoče a Medžugoria.
Aktívne sme sa podieľali na sretnutí s pápežom na Luníku IX, kde účinkovali aj naši členovia v zmiešanom zbore a manželka nebohého diakona bola na osobnom stretnutí pri privítaní svätého otca na Luníku. Pastoračné centrum má svoje miesto, je odborne vedené po náboženskej stránke, a preto dostalo sa do povedomia obyvateľov mesta Hanušovce aj širokého okolia.
Naša bohumilá činnosť prináša ovocie dobrých skutkov a čo najdôležitejšie, že rómske rodiny začali žiť z viery v Ježiša Krista a ich životy sa menia k dobrému.
Niektoré aktivity sa realizujú spolu s rodičmi a tak vzniká problém, že deti nemáme s čím zaujať, aby sme sa v pokoji venovali rodičom.
Preto by sme chceli pri pastoračnom centre vybudovať detské ihrisko, zakúpiť spoločenské hry a upraviť terén okolo pastoračného centra.
Ďakujeme Vám za pomoc.

Pastoračné centrum -  Kher anglo Róma ( Dom pre Rómov) Pastoračné centrum -  Kher anglo Róma ( Dom pre Rómov) Pastoračné centrum -  Kher anglo Róma ( Dom pre Rómov)

Zoznam darcov a darov

Dominika Cibriková (07.10.2021) 100 €
Bartolomej Horvát (04.10.2021) 20 €
Magda Čikalová (02.10.2021) 25 €
Daniela Horvátová (26.09.2021) 20 €
Horvat Peter (26.09.2021) 50 €
Tomáš Horvat Horvat (26.09.2021) 50 €
Michal Horvát (25.09.2021) 250 €
Mária Dančová (22.09.2021) 8 €