Mentoringový program - Mentor pre mňa - celoslovenský projekt pomoci deťom zo sociálne slabého prostredia

Mentoringový program - Mentor pre mňa - celoslovenský projekt pomoci deťom zo sociálne slabého prostredia
Mentorstvo a doučovanie
Lukáš Siegel
Lukáš Siegel
16 €
0%
Darovať
93
Dní do konca
7000 €
Cieľová suma

UPDATE : Mentoring a doučovanie sa rozbehlo - momentálne pomáhame v témach: počítačová gramotnosť - základy práce s PC, ovládanie Microsoft Office, doučovanie angličtiny, mentoring v umení, angličtina a história. 
Lukáš Siegel je spolutvorca projektu a jeden z prvých mentorov a doučovateľov. Jeho hodiny sú akčné, každá končí domácou úlohou. 
A Lukášova skúsenosť? "Je to skvelý pocit, lebo moji žiaci sú svedomití. V priebehu pár hodín po doučovaní mi posielajú úlohy vypracované. Vidím pokrok. Má to zmysel. Posúvame sa." 

Dakujeme.sk spolu s Lukášom spustilo projekt Mentor pre mňa.  Sústredíme sa najmä na bezplatné vzdelávanie detí zo sociálne slabších rodín.
Lukáš ide príkladom, je mentorom a doučovateľom počítačovej a finančnej gramotnosti.

Do projektu stále prijímame mentorov a doučovateľov a na druhej strane dávame vedieť rodinám, že sme tu pre nich a pomôžeme ich deťom so školou a mimoškolskými aktivitami.
Mentorov a doučovateľov máme hlavne zo skupiny študentov učiteľských odborov na vysokých školách.
Tí si mentoringom zlepšujú svoje vyučovacie zručnosti a ako učitelia nastúpia do škôl s kvalitnejšou praxou. Témy mentoringu môžu byť rôznorodé.
Podporujeme všetky zručnosti, ktoré deťom skvalitnia život. Mentorstvo a doučovanie rozširujeme aj na iné ako školské predmety. Naši mentori môžu byť nápomocní aj vo výuke počítačových technológií, finančnej gramotnosti, umenia, športu a iných oblastiach.

Všetky tieto aktivity si vyžadujú značné množstvo času a finančných prostriedkov, ktoré sa snažíme získať aj prostredníctvom zbierky. V súčasnosti čelíme krízam, ktoré robia ľudí ešte závislejších na pomoci. Preto realizujeme projekt postavený na komunitnej pomoci mentorov a doučovateľov naprieč Slovenskom.
Ak sa chcete stať naším mentorom alebo doučovateľom kontaktujte nás na e-mail: mentorpremna@gmail.com.

Kto je Lukáš?
"Ahojte, som Lukáš, absolvent doktorandského štúdia na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie UCM v Trnave. Rozhodol som sa venovať sociálnej filozofii, pretože mám vo svojom živote niekoho, kto je odkázaný na vážnu a pravidelnú zdravotnú starostlivosť a zároveň sociálny systém štátu. Počas svojho štúdia som stretol mnoho ľudí, ktorí mali ťažký osud a nemali dostatočnú podporu zo strany spoločnosti.
Celé svoje štúdium a pôsobenie na univerzite som sa sústredil na sociálne vylúčené komunity a ich problémy. Po skončení svojho pôsobenia na univerzite som sa rozhodol využiť svoje znalosti a pomôcť deťom z týchto komunít, ktoré sú vo veľmi zraniteľnej situácii. Preto som oslovil dakujeme.sk a poprosil ich o možnosť organizovať túto zbierku na rozbehnutie mentorignového projektu."

Mentoringový program - Mentor pre mňa - celoslovenský projekt pomoci deťom zo sociálne slabého prostredia

Zoznam darcov a darov

Martina Tvrdoňová (18.11.2021) 16 €