Syn je moje svetielko

Syn je moje svetielko
Mobil, počítač na dištančné vyučovanie, hračky, oblečenie, obuv pre syna
Zuzana Gajdošová
Janka Žrobeková
20 €
2%
Darovať
33
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku. Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, max do výšky 50 € na jeden dar a 230 € na jeden príbeh. Znásobovanie ukončíme po naplnení cieľovej sumy.
Rodina pani Janky má ťažký osud. Mama, otec a synček si toho v živote preskákali až-až.
Pani Janka mi povedala, že jej manžel mal blízko k alkoholu ešte pred narodením syna. Jeho závislosť sa stupňovala, vôbec nebral do úvahy, že má ženu a malé dieťa. Pil, bil svoju ženu, nadväzoval známosti s inými ženami, nestaral sa o svoju rodinu.
Jej rodinné zázemie tvorí len ťažko chorá mama a ovdovená sestra, tie pomáhali Janke ako vedeli.
Jedného dňa manžel skončil za brutálny útok na svoju ženu a dieťa vo väzení.
Janka začala bojovať za lepší život. Pracovala ako upratovačka v škôlke (vždy len na zastupovanie), len aby mohol byť jej synček pri nej v bezpečí. Raz ma oslovila s prosbou, že by potrebovala pre chlapčeka nejaký (hoci aj starší) nábytok, lebo v byte takmer nijaké zariadenie nebolo. Podarilo sa. Medzitým išiel chlapec do školy. Pani Janka mala možnosť nastúpiť do práce, no prišla choroba, operácia a rekonvalescencia.
Výpadok peňazí ju veľmi trápi. Bývajú v podnájme a najhoršia predstava pre ňu je, že nebude mať na zaplatenie.

Keď som sa jej pýtala, čo by jej pomohlo, povedala, že prijme s veľkou vďakou čokoľvek, pretože obracia každý cent, aby prežili.

Zoznam darcov a darov

Znásobovanie (26.11.2021) 10 €
Mária Pšenáková (26.11.2021) 10 €
Pokojné a požehnané Vianoce