Nádej na lepší život

Nádej na lepší život
Potraviny, plienky, oblečenie hygiena
Adriana Fontányová
Šimonko a jeho rodina
0 €
0%
Darovať
33
Dní do konca
800 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku.
Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, maximálne však do výšky 50 eur na jeden dar a 230 eur pre jeden príbeh.
Mamička Miška má 30 rokov je matkou 3 detí Lukáša -12 rokov, Samka - 8 rokov a Šimonka - 2 roky.
Celý život bývala v krízových centrách. Tohto roku dostala šancu opäť sa začleniť do spoločnosti formou podnájmu v 3 izbovom byte.
Krízové centrum musela opustiť, lebo jej nepredĺžili zmluvu a ona nemala kam ísť.
OZ Dom nádeje jej našlo byt na podnájom, jej ako osamelej matke nikto nechcel byt prenajať.
Otcovia o deti nejavia záujem. Deti boli šikanované zo strany spolužiakov pre ich sociálnu situáciu.
Miška sa chcela zamestnať, žiaľ diagnóza detský autizmus najmladšieho syna Šimonka jej to neumožňuje.
Jej financie jej postačujú na pokrytie nájmu. Chýbajú peniažky na základné potreby pre život, ako je jedlo, oblečenie, obuv, plienky, potraviny, lieky či hygiena.
Vaše dary by jej pomohli na nákup potravín, plienok, hygienykých potrieb, oblečenia a obuvi.
Napriek nepriaznivému životu sa mamička Miška nevzdáva chce, aby jej deti mali lepší život, ako mala ona.
Deti predsa nemôžu trpieť pre chyby dospelých. 

Nedostatok jedla sa odráža na ich zdravotnom stave.
Výživné jedlo, ovocie, zelenika zlepší ich zdravie, nové oblečenie zmierni sociálne rozdiely.

Nádej na lepší život

Zoznam darcov a darov