Teplo pre deti

Teplo pre deti
Palivové drevo
Katarína Bódiová
Irena Berkyová
0 €
0%
Darovať
33
Dní do konca
570 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku. Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, max do výšky 50 € na jeden dar a 250 € na jeden príbeh. Znásobovanie ukončíme po naplnení cieľovej sumy.
Irena je vzorná mamina šiestich detí, z toho 5 detí býva s ňou v spoločnej domácnosti a tiež priateľ, ktorý je na invalidnom dôchodku.
Najmladšia Jazmínka má 2 roky, Riško 13, Ivko 14 a Tamarka 12 - sú školáci. Terezka - 19 rokov jej pomáha s mladšími súrodencami a s domácnosťou.
Intenzívne si hľadá prácu, ale v lokalite, v ktorej žijú, je to ťažké. Irena sa o deti vzorne stará a s peniazmi sa snaží hospodáriť najlepšie ako vie.
Napriek tomu sú veci, ktoré sú pre život nepostrádateľné a v momentálnej situácii si ich nemôžu dovoliť.
V tomto období by potrebovali drevo na kúrenie, farbu na vymaľovanie kuchyne a keďže sa im už rozpadáva poschodová posteľ, tak nejakú alternatívu namiesto nej, kľudne aj niečo "z druhej ruky".
Vďaka vašej podpore by si táto rodinka mohla zabezpečiť tieto nepostrádateľné veci pre každodennú potrebu, aby sa tu deti cítili dobre a bezpečne.
Za Vašu pomoc Vám zo srdca ďakujem!
Katarína (pracovník komunitného centra)

Teplo pre deti Teplo pre deti Teplo pre deti Teplo pre deti

Zoznam darcov a darov