Byť vzdelaní a žiť v čistom

Byť vzdelaní a žiť v čistom
2 notebooky pre dve deti automatická práčka
Lucia Kocúrová
Lucia Kocúrová
0 €
0%
Darovať
33
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku.

Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, max do výšky 50 € na jeden dar a 230 € na jeden príbeh. Znásobovanie ukončíme po naplnení cieľovej sumy.
Volám sa Lucia a mám 5 detí vo veku od 1 roka do 16 rokov. Tri deti z piatich navštevujú školu.
Počas korony to s nimi nebolo veľmi ľahké, nakoľko sme doma pre 3 deti mali len jeden počítač. Keď sa učili, museli sa na počítači striedať a učitelia boli na nich veľmi nahnevaní, nakoľko stále bolo pripojené na počítači len jedno dieťa z troch. Dve deti museli výučbu vynechať, pretože nemali na čom pracovať.
Pani učiteľka nás pravidelne karhala za neprítomnosť detí, avšak my sme s tým nič nemohli robiť, keďže sme im z nášho malého príjmu nemohli zabezpečiť notebooky.
Ďeťom chýbalo, že sa nemohli poriadne učiť.
Sme veľká rodina s malými deťmi, perie sa u nás stále, takže nová automatická práčka by nám tiež veľmi pomohla.

Ďakujem za ohromnú pomoc.

Zoznam darcov a darov