Bezpečný prístav pre rodinu Lucie Písečnej

Bezpečný prístav pre rodinu Lucie Písečnej
Nájomné, oblečenie pre syna Olivera
Lenka Szekelyová
Lucia Písečná
448 €
45%
Darovať
9
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku.
Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, maximálne však do výšky 50 eur na jeden dar a 230 eur pre jeden príbeh.
Pani Lucia Písečná je klientkou nášho zariadenia od januára 2021. Je matkou dokopy 5 detí, pričom 4 z nich má v náhradnej starostlivosti. V osobnej starostlivosti má posledného syna - Oliverka. Pani Lucia je aktuálne poberateľkou rodičovského príspevku. Jej celkový príjem je 300 Eur, z ktorého hradí bývanie, stravu, oblečenie, plienky.
V minulosti žiaľ nadviazala vzťah s mužmi, z ktorých sa neskôr vykľuli násilníci, ktorí ju ako hovorí pani Lucia psychicky a niekedy aj fyzicky týrali. Od týchto mužov pani Lucia dokázala odísť, skrývala sa pred nimi. Keďže ale nemala kam ísť, skončila viackrát na ulici. Nakoľko nemohla byť s deťmi na ulici a partneri taktiež nedokázali zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o deti, deti im odobrali.
Pani Lucia po úteku od posledného partnera (ešte manžela) strávila 2 roky na ulici.
Potom stretla Olivera, svojho súčasného partnera, s ktorým otehotnela. Hoci obaja nemali stále bývanie, priali si dieťa nechať.
Pani Lucia sa napriek obavám, že o dieťa príde, rozhodla obrátiť s prosbou o pomoc na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Na úrade vyjadrila prianie nechať si dieťa a riadne sa oň postarať. Oddelenie SPODaSK jej podalo pomocnú ruku a pomohli jej dostať sa do nášho Centra, kde teraz aktuálne žije aj spolu s partnerom Oliverom a synom Oliverkom.

Pani Lucia hovorí, že pred príchodom do Centra mala obavy, ako sa budeme pozerať na jej rozhodnutie, že žena z ulice si chce nechať dieťa. Teraz je vďačná, že je v "krízovom centre", má kde bývať a je na mieste, kde má pocit, že ich majú radi a záleží im na nich.
Pani Lucia vyjadruje veľkú spokojnosť aj ohľadom posledného výberu partnera - konečne si našla muža s ktorým sa cíti v bezpečí, ktorý má rád ju aj syna Oliverka a pomáha jej so starostlivosťou o syna. Hoci je smutná, že ostatné deti nemá a zrejme už ani nebude mať v osobnej starostlivosti, teší sa, že môže vychovávať Oliverka, ktorý napriek prekonaným zdravotným problémom v lete 2021 aktuálne prosperuje.
Počas pobytu v Centre sme s pani Luciou riešili a stále riešime návrh na rozvod s jej manželom za ktorého je stále vydatá. Návrh na rozvod bol podaný ešte v roku 2019, ale nakoľko jej manžel na výzvy súdu nereagoval, súdne konanie bolo pozastavené a nakoniec ukončené. Aktuálne podávame nový návrh na rozvod a úpravu rodičovských práv a povinností, a taktiež sme podali návrh na zapretie otcovstva, nakoľko sa pán Oliver hrdo hlási k otcovstvu a chce byť uvedený ako otec aj v rodnom liste syna Olivera.
Partnerovi pani Lucie sa podarilo od septembra nájsť prácu na plný pracovný úväzok. Pán Oliver si rodinu váži a snaží sa rodinu zabezpečiť. Rodina si šetrí peniažky na nový začiatok v podobe podnájmu. Ako sociálna pracovníčka Centra vyzdvihujem snahu rodiny vymaniť sa z histórie života na ulici.
Nájsť si podnájom je pre rodinu Lucie Písečnej snom, ako sa konečne vymaniť z tejto nepriaznivej situácie spojenej s pobytom na ulici a zabezpečiť stabilný a bezpečný domov ako pre nich, tak aj pre syna Olivera.

Zoznam darcov a darov

Robert Šramko (12.01.2022) 8 €
Taturion SK (05.01.2022) 50 €
Vlas Sloboda (26.12.2021) 64 €
Detka Betka (21.12.2021) 20 €
Veľa šťastia
Martina Gajdošíková (18.12.2021) 25 €
Pekné Vianoce
Vianočná aukcia so SasHe (17.12.2021) 100 €
Ján Spurný (12.12.2021) 13 €
Peter Drobena Drobena (10.12.2021) 20 €
Pekne Vianoce prajem, Peter
Znásobovanie (07.12.2021) 138 €
Rodina Povalačová (06.12.2021) 10 €