Opäť spolu ako rodina

Opäť spolu ako rodina
Stravné v škôlke, mobil, 2 ročné električenky
Lenka Szekelyová
Zuzana Danihelová
0 €
0%
Darovať
33
Dní do konca
800 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku. Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, max do výšky 50 € na jeden dar a 230 € na jeden príbeh.
Znásobovanie ukončí po naplnení cieľovej sumy.

Pani Zuzana Danihelová je matkou 5 detí - Martin (17r.), Dominik (15r.), Alex (12r.), Vaneska (11r.) a Lucka (4r.).
Do nášho Centra prišla koncom apríla 2021. V Centre býva so synom Alexom a dcérou Luckou. Alex je piatok na ZŠ a Lucka navštevuje špeciálnu MŠ.
Zuzka si zažila svoje: bitky a ponižovanie bolo na dennom poriadku. Našla silu odísť od manžela a tak prišla s deťmi do krízového centra, kde nadobudli pocit bezpečia.
Zuzana mala snahu osamostatniť sa, a tak si našla podnájom aj s mamou. Spoločné bývanie fungovalo do času, kedy neprišla pandémia.
Zuzka prišla o prácu a bolo nemožné utiahnuť podnájom. Tiež bolo počas prerušenia prezenčnej výučby náročné zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre deti. Pani Zuzka cítila, že jej ubúdajú sily a že v tejto náročnej situácii nedokáže postarať o všetky deti.
Dominik a Vaneska sú dočasne umiestnení do CDR Bernolákovo, kde budú v bezpečí, kým sa jej nepodarí postaviť na vlastné nohy. Martin je v RC v Hlohovci.
Pani Zuzka od príchodu do Centra vynakladá všetko úsilie a snahu o to, aby sa dokázala postaviť na vlastné nohy. Od začiatku pobytu chodí na brigády. Od októbra sa jej podarilo navýšiť si pracovný úväzok a v blízkej budúcnosti zrejme prejde na plný pracovný úväzok. So zarobenými peniazmi vie veľmi dobre hospodáriť a dokonca aj ušetriť. Výborne spolupracuje, dodržiava termíny a dohody. Snaží sa napĺňať ciele, ktoré pri nástupe do centra stanovila.

Pani Zuzka sa veľmi snaží nájsť rovnováhu medzi zabezpečením finančného príjmu a zabezpečením starostlivosti o deti. Jej najväčším prianím je, aby mohli byť ako rodina opäť všetci spolu.

Váš dar jej pomôže uhradiť výdavky spojené s návštevou ŠMŠ dcéry Lucky a ZŠ syna Alexa, ďalej na zakúpenie ročnej električenky, keďže cestuje každý deň po Bratislave kvôli práci, a tiež pre svojho syna Alexa, ktorý každý deň cestuje z Petržalky do školy na Dlhé Diely a mobilného telefónu (jej aktuálny mobil nie je plne funkčný). Potrebuje ho na udržanie kontaktu s blízkymi, zariadeniami a školami, kde sú deti umiestnené.

Pomoc pri úhrade týchto výdavkov by pani Zuzke výrazne odľahčilo finančný rozpočet, nakoľko si v aktuálnej finančnej situácii nedokáže zabezpečiť ani telefón, ani ročnú električenku.
Pomôžme jej spoločne...
Podporte jej úsilie dostať sa zo začarovaného kruhu.
Ďakujem za každý dar, Mgr. Lenka Szekelyová

Zoznam darcov a darov