Nádej na nový a lepší začiatok pre rodinu Veroniky

Nádej na nový a lepší začiatok pre rodinu Veroniky
Nájomné
Agáta Križmová
Veronika Suchánek
749 €
75%
Darovať
9
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku.
Veronika Suchánek je spolu so svojími dvomi maloletými deťmi - synom Marcelom (6r.) a dcérou Viktóriou (15m.) našou klientkou od 19.2.2021 (predtým bola klientkou Centra pre obnovu rodiny v Bratislave, Ševčenkova 21 a Krízového strediska Dúha v Bratislave).
Veronika je rozvedená, s manželom sa rozviedla v lete 2021, hlavným dôvodom rozvodu manželstva bola jeho drogová závislosť. Pani Veronika je na rodičovskej dovolenke, poberá rodičovský príspevok, prídavok na deti a výživné na deti v celkovej sume 200 Eur mesačne. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru Lauru (11r.), ktorá je zverená do striedavej starostlivosti rodičov, aktuálne býva so svojím otcom, pani Veronika sa s ňou pravidelne stretáva.
Spolupráca s pani Veronikou je na veľmi dobrej úrovni a to jednak so sociálnou pracovníčkou, ako aj psychologičkou, liečebnou pedagogičkou a vychovávateľom nášho zariadenia. Spoločne sa nám podarilo naplniť všetky ciele sociálnej práce, ktoré si stanovila pri nástupe do zariadenia.
Na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy má podanú žiadosť o obecný nájomný byt, ktorá bude v najbližšom období riešená v komisii. Aktuálne je zaradená v zozname žiadateľov, kde splnila všetky požadované podmienky.
Pani Veronika bola ako 8 - mesačná adoptovaná, ešte počas detstva sa rodičia rozviedli, neskôr bola umiestnená do ústavnej starostlivosti, nakoľko matka jej výchovu nezvládala. Jej adoptívna matka žije v Bratislave, v prenajatom 1 - izbovom byte, z dôvodu onkologického ochorenia je na invalidnom dôchodku, Veronika ju s deťmi navštevuje. S adoptívnym otcom nemá žiadny kontakt.
Pani Veronika sa snaží na sebe pracovať, začala sa učiť anglický jazyk, v budúcnosti by si chcela doplniť vzdelanie a pracovať ako kaderníčka - kozmetička.
V prípade, že jej bude pridelený obecný nájomný byt, pani Veronika využije finančné prostriedky na zaplatenie zábezpeky v sume 3 - násobku výšky nájomného, prípadne na zariadenie domácnosti. Pridelením a zariadením nájomného bytu získa rodiny stabilné bývanie, potrebné pre zdravý psychický a fyzický vývin detí.

Znásobovanie sme ukončili, bola vyčerpaná suma 230 eur určená pre jeden príbeh.

Zoznam darcov a darov

Barbora Bodorovská (14.01.2022) 30 €
Jana Andrejcová Andrejcová (02.01.2022) 16 €
richard evanson (23.12.2021) 15 €
P M (23.12.2021) 16 €
Miroslav Kendra Kendra (23.12.2021) 16 €
Monika a Simon (22.12.2021) 50 €
Drzime palce :)
Kristina Vasilenko Vasilenko (22.12.2021) 10 €
Zuzana Tillingerová (22.12.2021) 10 €
Želám nech to vyjde ????
Zuzana Horňáková (19.12.2021) 10 €
Všetko dobre moja tebe i deťom ????
Zuzana Svoradová (19.12.2021) 8 €
Všetko dobré vám prajem aj s detičkami
Michaela Schmidtova (18.12.2021) 30 €
Natalia Chovancova (18.12.2021) 20 €
Ž L (18.12.2021) 8 €
Jana Ž. (18.12.2021) 20 €
Držím palce Veronika
Vianočná aukcia so SasHe (17.12.2021) 100 €
Majo K. (17.12.2021) 64 €
Barbora Bodorovská (14.12.2021) 30 €
Tatiana Bohmerova (13.12.2021) 20 €
nech Vás život baví :-)
Mária Nagypálová (10.12.2021) 10 €
veľa síl
Barbora Ozimy (30.11.2021) 20 €