Štúdium pre maminku

Štúdium pre maminku
Náklady na štúdium
Richard Tekel
Michaela Otavová
0 €
0%
Darovať
33
Dní do konca
1200 €
Cieľová suma

Dobrý pocit na oblátku. Vaše dary budeme znásobovať v pomere 1:1, max do výšky 50 € na jeden dar a 230 € na jeden príbeh. Znásobovanie ukončíme po naplnení cieľovej sumy.

Rád by som touto cestou podporil pani Michaelu Otavovú, ktorá je matkou synčeka, Alexandra Otavu, ktorý má 3 roky. Pani Miška je klientkou Centra pre deti a rodiny REPULS. Miška je slobodná mamička, otec dieťaťa má súdom určené platenie výživného, no túto povinnosť si neplní, žiadnym spôsobom neprejavuje záujem o rodinu.

Miška vyjadruje veľkú túžbu dokončiť si začaté stredoškolské vzdelanie v odbore "Sociálno-výchovný pracovník" na Paneurópskej strednej odbornej škole pedagogickej a sociálnej v Bratislave.

Ak sa ju rozhodnete podporiť, dáte jej šancu získať vzdelanie. Školné stojí 100 Eur/mes., t.j. 1 200 €/ 12 mesiacov. Michaela by začala študovať od 9/ 2022.

Som presvedčený, že Miška na to má, aby štúdium zvládla. Spoločne jej dáme jej šancu rozvíjať sa osobnostne aj profesijne. Vzdelanie zvýši jej šance nájsť si prácu a postarať sa o synčeka Alexandra, odísť z centra a osamostatniť sa.

Je to skromné a veľmi snaživé dievča. Chce riešiť svoju nepriaznivú situáciu. Aktuálne je poberateľkou pandemického rodičovského príspevku a prídavkov na dieťa. Jej synček začal od septembra navštevovať Špeciálnu materskú školu Mišíkova v Bratislave, kde sa mu darí.

Ak je vo vašich možnostiach pomôcť tejto mladej mamičke s dieťatkom, odmenou nám všetkým bude jej veľká a úprimná radosť.

 

Ďakujem,

Richard

Zoznam darcov a darov