Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ!

Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ!
detské knihy
Gabriela Kapjorová
ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená
77 €
434 €
18%

Naša škola má 585 naozaj šikovných žiakov. Všetci sú nadaní a talentovaní (i keď u niektorých sme ešte možno danú jedinečnosť neobjavili, ale denno-denne sa o to snažíme).

Mojim hlavným krédom vo vyučovaním je, že všetko to čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ. A v duchu tejto myšlienky dieťa dokáže aj samo objavovať, hľadať a nachádzať odpovede, byť aktívne a tvorivé,... len mu to musíme dovoliť a dať dostatok podnetov. Jednou farbičkou z tejto bohatej palety možností ako otvoriť deťom bránu do tohto nádherného sveta vedomostí a spoznávania krás a zaujímavostí je aj kvalitná literatúra.

Možno aj vašou pomocou sa nám podarí objaviť ďalšie a ďalšie nevšednosti a všednosti. A čo z toho budete mať vy? Neviem, zrejme nič. Ale poznám veľa ľudí, ktorým stačí len pocit, že vidia šťastné a usmiate deti, ktoré ráno cestou do školy nehundrú ako to tam zvládnu, že to bude nuda alebo stres, ale tešia sa čo ich tam čaká, čo nové zažijú, čo sa im podarí objaviť a spoznať,.....

A poviem Vám, ten pocit ja naozaj na nezaplatenie :) ĎAKUJEME!

Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ! Čo môžu robiť deti, nesmie robiť učiteľ!

Zoznam darcov a darov

Jozef Fábry (27.09.2013) 7 €
M. Štefanidesová (27.05.2013) 10 €
A môžeme čítať :)
rod.Mikuláša Kapjora (22.05.2013) 10 €
nech sa Vám dobre číta :)
RM (21.05.2013) 50 €