Pomoc pre ukrajinské rodiny s deťmi

Pomoc pre ukrajinské rodiny s deťmi
Potraviny, lieky, zdravotnícky materiál, hygienické potreby, pitná voda
Zuzana Gajdošová
Fórum života
2573 €
7000 €
37%

Milí naši darcovia,
celú sumu, t.j. 2 336 eur -  sme už použili na kúpu potravín, nákladov spojených s transportom, ... podľa potreby ľudí na ukrajinskej strane.

Dary posielame priebežne.

Vďaka, ste pre nás povzbudením.

Milí priatelia,

tisíce rodín utekajú z Ukrajiny.

Tisíce rodín však na Ukrajine musia zostať: či už v úkrytoch, v domovoch, alebo bojujú zo svoju vlasť (vojaci, pracovníci úradov, doktori a pod.)Vaše dary budú venované rodinám, ktoré zostanú v zakarpatskej časti Ukrajiny alebo priamo matkám s deťmi, ktoré nemajú na Slovensku žiadnych blízkych.Z prostriedkov zabezpečíme nákup trvanlivých potravín, vody, liekov, zdravotníckeho materiálu, hygienických potrieb, plienok. Toto všetko im vďaka vašej pomoc môžeme nakúpiť a prepraviť.

Adresná pomoc bude poskytovaná prostredníctvom Siete pomoci, ktorú už dlhodobo buduje Fórum života - predovšetkým v Snine a v Prešove.  

Touto cestou Vás prosíme o pomoc pre ukrajinské rodiny, ktoré opúšťajú svoje domovy, aby si zachránili holé životy.
Vďaka vašej štedrosti nám pomôžete zmierniť utrpenie nevinných ľudí.

Z celého srdca Vám ĎAKUJEME. 

Róbert Bezák, Fórum života, dakujeme.sk

Zoznam darcov a darov

Spectrum (29.07.2022) 77 €
S láskou :)
Michal Baláž (23.05.2022) 100 €
Daniela Alušíková (02.05.2022) 20 €
H. D. (24.03.2022) 20 €
rodiny z Ukrajiny
Marek Lašo (23.03.2022) 20 €
Michaela Dunárová (16.03.2022) 16 €
Peter Malich (16.03.2022) 8 €
Mário Košút (15.03.2022) 100 €
Michaela Dunárová (13.03.2022) 8 €
Zuzana Ferusová (12.03.2022) 20 €
Julia Grajciarova (12.03.2022) 32 €
Slava Ukrajine!
Martina Zacharova (12.03.2022) 32 €
Za Ľudmilu (12.03.2022) 100 €
Martina Zacharova (10.03.2022) 32 €
Dorota Kresankova (10.03.2022) 32 €
Martin Völgyi (07.03.2022) 16 €
Zuzana Dvoncova (07.03.2022) 32 €
Terézia Pajerová (05.03.2022) 64 €
Jaroslav Jaroš (04.03.2022) 6 €
Nech Milostivý Pán žehná Vašu službu! Ďakujeme, že ste aj našimi rukami a cez Vás smieme pomôcť aj my. :) +
Andrej Marhefka (01.03.2022) 50 €