Starám sa o 8 ročného vnuka a potrebujeme pomoc

Starám sa o 8 ročného vnuka a potrebujeme pomoc
Drevo na zimu, oblečenie, hygienické potreby
Soňa Salaiová
Soňa Salaiová
424 €
1000 €
42%

Spectrum venuje Soni 77 eur na palivové drevo na zimu.
Volám sa Soňa, mám 50 rokov a som invalidná dôchodkyňa kvôli slepote. Našťastie som včas prišla za lekárkou a podarilo sa mi jedno oko zachrániť, aby som nebola odkázaná na pomoc iných.
Poberám invalidný dôchodok 300€. Z neho musím platiť náklady na domácnosť a nájom.
Starám sa o 8 ročného vnuka, pretože jeho mama ho dobrovoľne opustila.
Odmietla sa o neho starať aj napriek tomu, že sme jej chceli s výchovou malého pomôcť. Otec taktiež synom pohŕda a pri stretnutí s ním sa správa arogantne.
Ujala som sa ho s dobrým úmyslom a láskou. Vychovala som 8 detí a nedokázala by som žiť s pocitom, že vnuk je v detskom domove.
Martinko je zdravý a veľmi šikovný. Navštevuje 2. ročník základnej školy a učitelia sú s ním veľmi spokojní. Poberám na neho náhradné výživné vo výške 200€. 
Z toho mála neviem kúpiť šatstvo a obuv, alebo hygienické a iné potreby.
Som veľmi zúfalá, pretože sa blíži zima a ja nemám z čoho zakúpiť drevo na vykurovanie domu.

Bojim sa viac o vnuka ako o seba. Som veriaca a verím teda, že aj napriek dnešnej dobe sú medzi nami ešte dobrí ľudia, ktorí pomôžu jednej zúfalej milujúcej babke aspoň kôli malému Martinovi.
Martinko má len 8 rokov a vie, že má babku ktorá ho veľmi ľúbi a neopustí ho, prosím pomôžte nám.

Starám sa o 8 ročného vnuka a potrebujeme pomoc

Zoznam darcov a darov

Robert Šramko (09.11.2022) 8 €
Rodinka B. (31.10.2022) 100 €
Spectrum (21.09.2022) 77 €
S láskou :)
Ladislav Kollár (21.09.2022) 50 €
Niekedy je život ťažký, ale dá sa všetko prekonať s pomocou Božou a blížneho
Majo K. (20.09.2022) 64 €
Rastislav Galko (18.09.2022) 25 €
Soňa, prajem Vám i vnukovy veľa zdravia, lásky, síl a dobrých ľudí vôkol seba. Posielam vám obom objatie pre dodanie energie.
Rodina Javureková (17.09.2022) 100 €
Nech Vám Boh odplatí vašu starostlivosť o chlapca. S vďakou mu predkladajte svoje prosby a On sa o vás postará.