Tvorivo a aktívne v Eduboxe

Tvorivo a aktívne v Eduboxe
Pravidelná práca s mladými v Lozorne
Kamila Tím dakujeme.sk
Mladí ľudia z marginalizovaného prostredia
193 €
3%
Darovať
99
Dní do konca
5700 €
Cieľová suma


EDUBOX v obci Lozorno,  navštevujú prevažne rómske deti. Otvorený je všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí nechcú tráviť čas len tak na ulici.

Edubox podporuje tvorivé aktivity, napr. Lozorno hľadá talent, príprava do školy a doučovanie, hranie spoločenských hier, zážitkové aktivity a eko vzdelávanie.
V rámci aktivít sa snažíme viesť deti k zodpovednosti, spoľahlivosti a rozvíjať ich talent. Na ich realizáciu by sme potrebovali Vašu podporu. 
Tento dorast je potrebné motivovať, povzbudzovať a chváliť - najmä mladých.
Mnohí si neveria. Nevedia, čo sa v nich skrýva a čo všetko by mohli v živote dosiahnuť, splniť si sen.

Chceli by sme s nimi tráviť pravidelne čas, pomôcť im spoznať sa, svoje silné stránky, objaviť čo by mohli a chceli robiť, zvýšiť si kvalifikáciu.
Vďaka Vašim darom by sme mali možnosť reálne ovplyvniť životy týchto mladých ľudí.

Tvorivo a aktívne v Eduboxe

Zoznam darcov a darov

Rodina Javureková (16.11.2022) 90 €
Nech Vašu prácu žehná a vedie Pán Boh.
Spectrum (28.10.2022) 77 €
S láskou:)
Soňa T. (24.10.2022) 10 €
Adriana Kemka (13.10.2022) 16 €
Decká z Lozorna nech sa vám darí!