Rané poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu

Rané poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu
Terénna raná intervencia, online poradenstvo, podporné rodičovské skupiny, pomôcky na stimuláciu
Silvia Hovorková
OZ Infosluch
5425 €
54%
Darovať
30
Dní do konca
10000 €
Cieľová suma
Spectrum venuje 77 eur OZ Infosluch na náklady súvisiace s poradenstvom.
Sú to skoro presne 3 roky, kedy nám ľudia z celého Slovenska pomáhali na tomto portáli zbierať financie pre naše OZ Infosluch, aby sme mohli zakúpiť automobil na terénnu ranú intervenciu s rodinami s deťmi s poruchou sluchu. Skoro vždy, keď si do neho sadám, myslím na tých, ktorým naša výzva vtedy nebola ľahostajná a pomohla nám dostať službu bližšie k tým, ktorí ju potrebujú. 
Znova sa na Vás obraciam s prosbou o finančnú pomoc alebo aspoň zdieľanie našej výzvy, pretože svoju prácu milujem.
Tentokrát je pred nami ďaleko väčšia výzva, zozbierať 30 000 eur, ktoré nám pomôžu bezplatne poskytovať rané poradenstvo rodinám s deťmi s poruchou sluchu počas 1 roka. Časť peňazí zbierame v zahraničí cez Go fund me, časť sa snažíme získať oslovovaním firiem a nadácií (zatiaľ neúspešne) a s treťou časťou, priamou podporou sa obraciame na Vás.
Prečo tak vysoká suma? Pretože všetky naše poradenské služby, ktoré ponúkame už od roku 2006, poskytujeme rodinám s deťmi s poruchou sluchu zadarmo. Robíme tak preto, lebo štát dlhodobo zlyháva pri zabezpečení ranej starostlivosti týmto rodinám a mnohé rodiny, s ktorými spolupracujeme majú vysoké náklady spojené nielen s chodom načúvačikov, kochleárikov, vibračných ušiek, ale aj so zaplatením ďalších potrebných odborníkov (logopédov, fyzioterapeutov atď.), z ktorých čoraz viac je dostupných iba na priamu platbu.
Prečo bojujeme za našu činnosť? Prečo je raná intervencia dôležitá?
Pretože počas tých 16 rokov práce sme krátkodobo alebo dlhodobo pomohli na ceste životom viac ako 200 rodinám a z ich spätných väzieb vidíme, že raná intervencia zlepšila kvalitu ich života, schopnosť komunikovať s ich dieťaťom, dala mnohým rodinám priestor, kde sa mohli naučiť viac o poruche sluchu a o svojom dieťatku, dala im príležitosť spoznať iných „uškových“ priateľov s podobnými životnými príbehmi a mnoho iného. Rodiny mi opakovane vravia, že aj vďaka poradenskej a špeciálno pedagogickej podpore, ktorú sme im poskytli, rastú z ich detí s poruchou sluchu úspešné a šťastné deti, ktoré sa neboja výziev, deti, ktoré sa neboja zapojiť do počujúcej aj nepočujúcej komunity. My však nezabúdame ani na rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím, ktorým pomáhame vysnívať si nový sen o svojom dieťatku, pomáhame im vnímať, že ich potreby a potreby ďalších detí v rodine sú popri dieťatku s viacnásobným postihnutím tiež veľmi dôležité, pomáhame im písať granty, cez ktoré by  mohli prefinancovať rôzne terapie, spoločne hľadáme ďalších dostupných odborníkov a mnoho iného. Pre tieto rodiny je podpora odborníka v domácom prostredí nenahraditeľná.
Aké projekty sa nám podarili v spolupráci s ďalšími organizáciami a nadáciami za posledné roky? Aké služby, ktoré na Slovensku stále chýbajú, by ste svojim príspevkom alebo zdieľaním podporili? 
Raná intervencia v domácom prostredí - je základom našej práce. Dochádzame do rodín na západnom aj južnom Slovensku.
Sme presvedčení, že terénna raná intervencia má pre rodinu mnoho výhod – napr. šetrí rodičom financie, čas a stres spojený s dochádzaním s malým dieťaťom do vzdialenej ambulancie vlakom alebo autobusom. Keďže sú bábätká s poruchou sluchu, ale aj deti s viacnásobným postihnutím v domácom prostredí pokojnejšie a spontánnejšie, vieme doma urobiť kvalitnejšiu diagnostiku a zároveň pomôcť rodičom prirodzene stimulovať ich vývin počas každodenných činností.
Podpora pre materské školy - poskytujeme pomoc materským školám pri adaptácii dieťaťa s poruchou sluchu v kolektíve počujúcich detí. Pri našich klientoch chodíme robiť pozorovanie do MŠ a dávame učiteľom konkrétne odporúčania ako zlepšiť integráciu dieťaťa s poruchou sluchu.
Podpora v nemocniciach - v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave pomáhame nastavovať načúvacie prístroje a kochleárne implantáty. Rodinám, ktoré na nastavenie prichádzajú, poskytujeme bezplatnú špeciálno pedagogickú a emocionálnu podporu. 
Zapožičiavame rodičom na niekoľko mesiacov vhodné stimulačné hračky a knihy.
Vzdelávame odborníkov - každý rok vzdelávame našich dobrovoľníkov so špeciálno pedagogickým vzdelaním v ranej intervencii, aby dokázali lepšie poskytovať poradenstvo po rôznych kútoch Slovenska.
Muzikoterapia - pomáhame organizovať malé muzikoterapeutické skupiny pre deti s poruchou sluchu a deti s viacnásobným postihnutím, ktoré nielen stimulujú sluchové vnímanie, ale zároveň podporujú vzťah medzi rodičmi a ich deťmi. 
Online poradenstvo – ponúkame krátkodobé telefonické a online poradenstvo rodinám, ktoré sú z väčšej diaľky a vo svojom okolí nemajú špeciálneho pedagóga, ktorý by sa cielene venoval poruche sluchu.
Knihy pre rodičov detí s poruchou sluchu - s podporou Nadácie Pontis sme vytvorili 2 rozsiahle knihy pre rodičov detí s poruchou sluchu s názvom Máme dieťa s poruchou sluchu I a II. Knihy si môžu rodičia zdarma stiahnuť na http:// http://www.infosluch.sk . Chystáme sa napísať knihu s praktickými odporúčaniami, ktorá bude určená učiteľom.
Komplexný portál o poruche sluchu - vďaka populárno náučným článkom, ktoré píšeme na http://www.infosluch.sk  vzdelávame rodiny aj širšiu verejnosť o rôznych aspektoch poruchy sluchu, vyšetreniach sluchu, kompenzačných pomôckach, posunkovom jazyku, kultúre Nepočujúcich a mnohom ďalšom. Aktuálne portál prerábame a vytvárame databázu hier a cvičení, ktoré budú vo forme videí. Aktivity budú bezplatne dostupné pre rodiny, aby mohli podporiť vývin svojich detí a to j vtedy, ak nemajú v ich meste dostupného odborníka pre poruchu sluchu.
Online kurz základnej komunikácie s posunkami - pomáhame rodičom komunikovať so svojim deťmi pomocou hovorenej reči doplnenej o posunky. Našou snahou je uľahčiť počujúcemu rodičovi komunikáciu s jeho nepočujúcim bábätkom už v prvom roku života, aby sa nezanedbal jazykový vývin a myslenie dieťatka.
Mobilná aplikácie na učenie sa posunkov - vytvárame mobilné aplikácie pre rodičov na učenie sa posunkov, ktoré im umožnia precvičovať si základnú posunkovú zásobu bez ohľadu na to, kde sú. Aplikácia Posunkuj HRAvo je t.č. bezplatne dostupná pre Android, na IOS verzii aktuálne pracujeme. 
Webináre pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu aj odborníkov - webináre sú tlmočené do posunkového jazyka, aby boli dostupné aj rodičom, alebo odborníkom s poruchou sluchu z celého Slovenska. Uverejnené sú na YouTube kanáli OZ Infosluch.
Podporné skupiny pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu - spoločne s ďalšími občianskymi združeniami organizujeme komunitné akcie rodín a podporné skupiny pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu na západnom a južnom Slovensku. Cieľom týchto skupín je zdieľanie skúseností a vzájomná podpora rodín.
Veríme, že všetky naše vyššie uvedené služby by mali byť aj naďalej poskytované bezplatne, aby aj rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť financovať odborníkov z vlastných zdrojov, mali prístup k adekvátnym službám. Takýchto rodín stretávame čoraz viac. Na to, aby naša služba mohla pokračovať, potrebujeme Vás.
Ďakujeme, že zvažujete podporiť naše občianske združenie. Podporiť nás môžete priamym darom, zdieľaním, alebo v budúcnosti dvoma percentami z dane.
Vďaka Vám budeme môcť zlepšiť kvalitu života ďalších rodín s deťmi s poruchou sluchu po celom Slovensku, ktoré sú aktuálne bez potrebnej pomoci.
Rané poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu Rané poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu Rané poradenstvo pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu

Zoznam darcov a darov

Mária Pourová (28.03.2023) 16 €
Mária Pourová (28.02.2023) 16 €
xx xx (27.02.2023) 50 €
Mária Pourová (28.01.2023) 16 €
Peter Holota (05.01.2023) 200 €
Mária Pourová (28.12.2022) 16 €
Iva Noskova (26.12.2022) 50 €
Anton P. (24.12.2022) 50 €
Lenka Huňadyová (22.12.2022) 50 €
Ďakujeme ♥️
Tomas Horvath (21.12.2022) 16 €
Michal Hanzel (21.12.2022) 16 €
Josuf Emkaimi (20.12.2022) 50 €
Pavol Hamsik (20.12.2022) 50 €
Katarina Babkova (16.12.2022) 50 €
Andrea Semanova (15.12.2022) 110 €
Veľa šťastia a lásky praje Aďka,Majka,Saška,Želka a super klietky ♥️
Юрий Гагарин (13.12.2022) 35 €
Я немного оглох, когда летал на истребителях.
Katarina Nikoliniova Nikoliniova (12.12.2022) 16 €
Livia Podobova (11.12.2022) 20 €
❤️❤️❤️
Katarína Segečová Segečová (11.12.2022) 16 €
M V (11.12.2022) 100 €
Držím palce do ďalšej práce!