Pomôžme im študovať, možno sa raz stretneme na ich koncerte

Pomôžme im študovať, možno sa raz stretneme na ich koncerte
Školské poplatky, internát, strava
Dodo Dolinka
Bratia bez mamky
Vianoce 2022 s dakujeme.sk
504 €
63%
Darovať
33
Dní do konca
800 €
Cieľová suma

Boli traja bratia a spolu ostali len dvaja.
Mamka, ktorá držala rodinu pokope, podľahla vlani po roku boja rakovine.
Najmladšieho brata si zobral jeho otec do zahraničia, aj napriek babkiným protestom.
Ostali dvaja šikovní nadaní chlapci, obaja študujú. Jeden je už mimo domova na internáte, druhý ešte žije s otcom.
Chlapci si však hospodária sami a keď sa len trochu dá stretávajú sa u babky, ktorá im robí zázemie.
Bratia sú zvyknutí žiť skromne, keby ste sa ich pýtali čo potrebujú, povedia, že všetko majú. 
Chceli by sme ich ale oboch podporiť v štúdiu, aby mohli rozvíjať svoje talenty a mali perspektívu na naplnený život.
Vaše dary použijeme na internát, školské poplatky a stravu. 
Vďaka, možno sa raz stretneme na ich koncerte, rodinní priatelia.

Zoznam darcov a darov

Antonia Zaujecová (26.11.2022) 32 €
Irene Pena (26.11.2022) 64 €
Tatiana Kobzová (26.11.2022) 50 €
Zuzka Zuzka (26.11.2022) 8 €
Zo ❤️
Alia Valdner (25.11.2022) 50 €
S laskou
Bene párty s dakujeme.sk (25.11.2022) 300 €