Bazén pre všetkých

Bazén pre všetkých
Bazén + príslušenstvo
Zuzana Žilová
Helena Cibuľová
Vianoce 2022 s dakujeme.sk
150 €
75%
Darovať
0
Dní do konca
200 €
Cieľová suma

Šesťdesiatdva ročná pani Helena trpí schizoafektívnou poruchou a syndrómom závislosti na alkohole.
Po preliečení na psychiatrickom oddelení bola umiestnená  k nám do špecializovaného zariadenia.
Uvedomuje si, že potrebuje dohľad, aby už neskĺzla ku konzumácií alkoholu.
Vďaka našej neúnavnej snahe sa nám ju podarilo priviesť opätovne k zmysluplnému životu.
V poslednom čase sa teší aj z návštev svojho syna, ktorý o ňu predtým prejavoval malý záujem.
Pani Helenka sa okrem bežných aktivít v Domove MÁRIE zúčastňuje aj na dobrovoľníckych akciách v meste a širšom okolí Banskej Štiavnice.
Má rada pohyb a keďže vyrástla blízko Kolpašského jazera, má veľmi rada vodu a zvlášť plávanie.
Preto by som jej rada zakúpila bazén, pri ktorom by s ostatnými kamarátmi zo zariadenia trávila v lete svoj voľný čas.
Príbeh pani Helenky zverejním na FB - stránke nášho zariadenia, kde budem oslovovať aj prípadných ďalších prispievateľov na zakúpenie bazéna.
Vopred ďakujeme.

Zoznam darcov a darov

Vďaka patrí Pánu Bohu (25.01.2023) 100 €
Už ste povedali o svojich starostiach živému Pánovi Ježišovi Kristovi ???
Aukcia so Sashe (20.12.2022) 50 €