Úsmev na tvári a radosť v očiach

Úsmev na tvári a radosť v očiach
Vianočné balíčky pre 20 rodín v núdzi
Stanka Jonášová
Rodiny v núdzi z Lučenca
Vianoce 2023 s dakujeme.sk
500 €
1000 €
50%

Vaše dary znásobíme v pomere 1:1, maximálne však do výšky 50 eur na jeden dar a 230 eur pre jeden príbeh.

Priatelia, píšeme Vám o rodinách, ktorým sa dlhodobo venujeme.
Ich deťom, ale aj rodičom by sme chceli aspoň na Vianoce vyčariť úsmev na tvári.
Žijú na skromne, na pokraji chudoby. Celý rok prežívajú tlak, či bude dosť peňazí na základné potreby, bývanie, lieky, oblečenie, jedlo.
Teraz by sme im radi ubrali starosť aspoň s tým, čo dajú na štedrovečerný stôl.
Chceli by sme, aby to bol aj pre nich večer iný, výnimočný, štedrý a pod stromčekom sa možno našiel aj malý darček pre deti. 
Aj s Vašou pomocou chceme potešiť 20 rodín - samoživiteľov, dôchodcov aj rodiny z rómskej menšiny.
Ďakujeme, sociálni pracovníci agentúry práce BBSK.

Zoznam darcov a darov

Aukcia so SasHe (20.12.2022) 36 €
Vianoce s dakujeme.sk (19.12.2022) 50 €
Bene koncert s dakujeme.sk (15.12.2022) 32 €
Jana Tajcnerová (14.12.2022) 100 €
Dar od zamestnancov spolocnosti Orange Business Services Slovakia. Prajeme pokojne sviatky.
Znásobovanie (12.12.2022) 218 €
Dobrý pocit na oplátku:)
Ľubica Martináková (12.12.2022) 64 €
Pekné Vianoce