Kvetkin sen je štúdium pre dcéru Líviu

Kvetkin sen je štúdium pre dcéru Líviu
Štúdium pre dcéru
Michala Vasiľová
Kvetka
Pošli Dobro mamám 2024
518 €
1000 €
52%

Vďaka Férovej nadácii O2 a našim darcom znásobíme Vaše dary v pomere 1:1, maximálne však do výšky 50 eur na jeden dar a 200 eur pre jeden príbeh.

Pani Kvetka sama vychovala dve dcéry - Máriu a Líviu. Nebolo to ľahké, ale mama robila všetko preto, aby mali slušný domov.

Staršia dcéra však zomrela ako 37 - ročná na zlyhanie srdca.
Ostali samé dve, mama a Lívia, ktorá sa po smrti sestry uzavrela do seba a načas nemohla ani pracovať.

V čase keďešte Lívia chodila na stednú odbornú školu - chcela byť kaderníčka - začala mať problémy so zrakom, a tak musela štúdium nakoniec nechať.
Aktuálne má 30 rokov, jej zrak sa po viacerých návštevách u odborníkov zlepšil.

Chcela by pokračovať v štúdiu, ale ako dospelá si ho už musí platiť.
Mama Kvetka by veľmi chcela svojej teraz už jedinej dcére splniť tento sen, ale zo svojho skromného dôchodku nemá šancu.

Tak nám rozpovedala svoj príbeh a prosí všetkých dobrých ľudí o pomoc.

Dajme Lívii šancu dokončiť si školu a robiť prácu, ktorá ju bude baviť.
 

Zoznam darcov a darov

Vďaka patrí Pánu Bohu (31.07.2023) 100 €
Už ste povedali o svojich starostiach živému Pánovi Ježišovi Kristovi ???
Vďaka patrí Pánu Bohu (26.07.2023) 100 €
Už ste povedali o svojich starostiach živému Pánovi Ježišovi Kristovi ???
M D (02.07.2023) 20 €
Michaela Dunárová (02.07.2023) 8 €
Robert Šramko (13.06.2023) 8 €
Aukcia so SasHE (07.06.2023) 50 €
Znásobovanie (19.04.2023) 200 €
Michaela Turan (19.04.2023) 32 €