Hľadaj pravdu o sebe, aby si bola skutočne šťastná, aby si bol skutočne šťastný

Hľadaj pravdu o sebe, aby si bola skutočne šťastná, aby si bol skutočne šťastný
Tlač letákov pre mladých
Nadácia Fides et Ratio
Mladí ľudia na Slovensku
457 €
900 €
51%
Spectrum venuje 77 eur na tlač letákov pre mladých ľudí.

Mladí sú zneisťovaní v sexualite a svojej identite. Pomôžme im prekonať zložité obdobie.
 
Mladí ľudia sú dnes viac ako inokedy ovplyvňovaní rôznymi modernými informačnými kanálmi,
vrátane sociálnych sietí. Konzumujú na nich najrôznejší obsah, ktorý na nich silne vplýva.
 
Kladú si aj tieto otázky:
- Ako je to s mojou sexualitou?
- Som dievča a cítim sa dobre s dievčatami. Som lesba?
- Som chlapec a rozumiem si s chalanmi. Som gay?
- Cítim sa ako osoba opačného pohlavia. Som transsexuál?
 
Na tieto otázky dáva tínedžerom odpovede aj
PaedDr. et. Mgr. Renáta Ocilková, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu.
Zvolila si formu letáku, ktorý s mládežníckym dizajnom mladým hovorí:
- Ak si mladý a máš pocit, že sa Ti páčia ľudia rovnakého pohlavia, vôbec to nemusí znamenať, že si gay či lesba.
- Ak toto prežívaš, nemusí to znamenať nič výnimočné ani zlé. Teraz len prechádzaš tzv. homoerotickou fázou, ktorá je prechodná, dočasná a súvisí s dospievaním, a ktorá takmer u všetkých ľudí do obdobia dospelosti zanikne.
Dozrievanie človeka, po psychologickej aj fyziologickej stránke (vrátane vývoja mozgu), končí až okolo 26. roku.
Dovtedy nerob žiadne vážne rozhodnutia ohľadom Tvojej identity ani sexuálnej 
orientácie.
Ak má nebodaj niekto niekedy pocit, že nie je spokojný s pohlavím, s ktorým sa narodil, je dôležité vedieť, že pohlavie sa nedá zmeniť. Môže sa hormonálnou liečbou niečo potlačiť alebo spustiť, chirurgicky sa môže niečo odstrániť alebo vymodelovať, avšak geneticky sa pohlavie NEDÁ zmeniť.
Dá sa len niečo napodobniť. Je veľa dôkazov o tom, že ak si niekto dal chirurgicky „zmeniť pohlavie“, nebol potom šťastný.
Hľadaj teda pravdu o sebe, aby si bola skutočne šťastná, aby si bol skutočne šťastný.
 
Renáta Ocilková, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu,
 napísala úspešnú knihu o týchto témach s názvom Mladým pravdu.
 V spolupráci s Asociáciou za život a rodinu k týmto témam vytvorila web.
 Chodí do škôl prednášať mladým, spoluorganizovala úspešné semináre pre učiteľov.
 Zo zdrojov z Nadácie Fides et Ratio už rozdistribuovala 20 000 týchto letákov.
 
Aby sa ďalší mladí dozvedeli pravdu, aby nerobili zásadné rozhodnutia v období veľkých hormonálnych výkyvov, ktoré neskôr môžu ľutovať, dáva vytlačiť ďalších 20 000 ks.
Spoločne chceme touto cestou poprosiť o dary ľudí, ktorým záleží na zdravej formácii mladej generácie založenej na pravdivom chápaní sexuality a identity. Potrebujeme vytlačiť a distribuovať ďalšie letáky, ako aj realizovať návštevy na školách, aby sa k mladým dostávali relevantné informácie, ktoré im pomôžu znovuobjaviť svoju krásnu identitu.
Získané prostriedky budú použité na tlač a distribúciu letákov k mladým.
 
V prípade vyzbierania vyššej sumy, ako je potrebná, budú prostriedky použité na realizáciu ďalších projektov Slovenskej spoločnosti pre rodinu zameraných na mladých.
ĎAKUJEME za každú pomoc a podporu.
Hľadaj pravdu o sebe, aby si bola skutočne šťastná, aby si bol skutočne šťastný Hľadaj pravdu o sebe, aby si bola skutočne šťastná, aby si bol skutočne šťastný

Zoznam darcov a darov

Zuzana Kopilová (10.10.2023) 20 €
Bicková Bicková (09.10.2023) 16 €
Veronika Švorcová (09.10.2023) 10 €
Jozef Gallik (09.10.2023) 20 €
Marianna Jamečná (19.07.2023) 6 €
Alena Bučková (18.07.2023) 64 €
Pavol Stano (17.07.2023) 16 €
Mária (04.07.2023) 6 €
Dodo Dolinka (04.07.2023) 32 €
Michal Fiala (04.07.2023) 50 €
Felix Culpa (03.07.2023) 100 €
Vďaka za vaše úsilie a iniciatívu pre dobro a podporu celej spoločnosti prostredníctvom správneho formovania detí a mládeže!
Emília Zajacová (02.07.2023) 8 €
Elena Martinkovicova (01.07.2023) 8 €
Spectrum (01.07.2023) 77 €
S láskou :)
Renata Ocilková (01.07.2023) 16 €
Margita Potocká (29.06.2023) 8 €