Pomôžme Dominikovi a jeho mamičke zariadiť vysnívaný byt

Pomôžme Dominikovi a jeho mamičke zariadiť vysnívaný byt
Kuchynskí pomocníci, biela technika, zdravotné pomôcky a potraviny
Veronika Lerche
Dominik Holtán
485 €
1500 €
32%

Spectrum venuje Dominikovi a jeho mamke 77 eur na pomocníkov do nového bytu.
Milí darcovia, dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o pomoc pre výnimočnú mamičku, samoživitelku, ktorá sa stará sama o svojho syna Dominika.

S Dominikovou mamičkou Jarkou som sa zoznámila cez spoločnú kamarátku Mirku. Všetky tri máme deti s viacnásobným postihnutím.
Snažíme sa byť jedna druhej oporou, pomáhať si navzájom a povzbudzovať sa. 
Spolu sa tešíme z každého jedného pokroku našich detí. 

Dominik má viacnásobné znevýhodnenie (DMO, poškodenú ľavú hemisféru mozgu, čelovú a spánkovú časť.
Má veľa pridružených diagnóz - ako oneskorený PMV, axiálnu hypotóniu, epilepsiu, centrálnu a koordinačnú poruchu, autistické črty, nepozná stredovú os svojho tela, nechytá si ruky, nosí okuliare a nerozpráva. Herpes vírus sa môže kedykoľvek reaktivovať pri oslabení imunity.
Dominik nie je kvôli svojim diagnózam očkovaný, preto sa musí vyhýbať všetkým možným infektom, hrozí mu auto-imunitné ochorenie.
Užíva rôzne doplnkové lieky a je sledovaný u viacerých špecialistov.
Pre mamu Jarku je náročné pracovať, popri tom sa starať o Dominika a ešte mu aj zabezpečiť rôzne terapie a rehabilitácie.
Bývajú v podnájme, ktorý však nevyhovuje Dominikovým potrebám. Preto sa jeho mamička rozhodla zabezpečiť bezbarierové bývanie, do ktorého by sa mali nasťahovať na konci roka.
Žiaľ nemajú finančné prostriedky na kúpu vybavenia bytu, ako je biela technika, kuchynskí pomocníci, zdravotné pomôcky a potraviny.
Budeme nesmierne vďační, ak by bola možnosť pomôcť im týmto spôsobom, ďakujem Veronika.

Pomôžme Dominikovi a jeho mamičke zariadiť vysnívaný byt Pomôžme Dominikovi a jeho mamičke zariadiť vysnívaný byt

Zoznam darcov a darov

Dana Šinková (20.11.2023) 8 €
Hans Zieten (11.11.2023) 8 €
Lenka Hoborová (08.11.2023) 32 €
Z. G. (17.10.2023) 32 €
Robert Šramko (11.08.2023) 8 €
Zuzana Harmady (05.08.2023) 100 €
❤️
Daša Niňajová (04.08.2023) 20 €
❤️❤️❤️
Hana Bielikova (04.08.2023) 50 €
Inna Hlinková (03.08.2023) 32 €
Kristína Rusnáková (03.08.2023) 100 €
????????????????
Spectrum (03.08.2023) 77 €
S láskou :)
Anonymný Darca (02.08.2023) 10 €
Ingrida Bolechová (02.08.2023) 8 €
❤❤❤