Pre nás je sušička bielizne nevyhnutná

Pre nás je sušička bielizne nevyhnutná
Sušička bielizne
Eva Murančanová
Mama Simona a jej synovia
197 €
650 €
30%

Spectrum venuje mamke simone 77 eur na sušičku prádla.
Mamičku Simonu už možno poznáte, veľmi Ste jej pomohli vrámci programu Pošli Dobro mamám.
Simona má 45 rokov a je osamelou matkou.
Sama sa stará o dvoch telesne postihnutých synov.
Starší syn Jarko sa narodil ako zdravý chlapec, keď mal 15 rokov v škole odpadol a diagnostikovali mu cystu na mozgu. Mnohé operácie  a zásahy do mozgu si vyžiadali trvalé následky.
Syn je odkázaný na 24 hodinovú starostlivosť. 
Mladší  10-ročný syn Paľko  je od narodenia telesne postihnutý.
Po mnohých odborných vyšetreniach mu bolo stanovených až 17 diagnóz, ale najzávažnejšia je Ehlersonov-Danlosov syndróm - zriedkavé dedičné ochorenie svalového tkaniva, ktoré  sa vyskytuje  asi u jedného človeka z 5000.Toto ochorenie je nevyliečiteľné, pre kvalitnejší život pomáha pravidelná terapia.
Terapie pre oboch synov len vo veľmi malej miere preplácajú zdravotné poisťovne, zvyšok musí mamička dofinancovať zo skromného opatrovateľského príspevku.
Cesty do a z nemocnice tiež stoja nemalé peniažky.
Pre rodinku s dvoma zdravotne znevýhodnenými synmi je sušička bielizne priam nevyhnutnosťou.
Mamičke sa tá stará pokazila, preto prosíme o finančnú výpomoc na kúpu novej. Pre niekoho samozrejmosť, pre túto rodinu vzácnosť, ktorú si nemôže zo svojich  skromných príjmov dovoliť.
Za Vašu pomoc zo srdca ďakujeme.

Zoznam darcov a darov

Robert Šramko (08.11.2023) 8 €
Diana K. (18.10.2023) 50 €
Spectrum (28.09.2023) 77 €
S láskou :)
Maria Sedlakova-Mikusova (25.09.2023) 32 €
Martin ... (21.09.2023) 30 €