Vzdelávame v oblasti sexuality a vzťahov

Vzdelávame v oblasti sexuality a vzťahov
Náklady na prednášky a webmináre
Kamila Tím dakujeme.sk
Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o.
20 €
0%
Darovať
25
Dní do konca
5000 €
Cieľová suma
V rámci našej pomoci ženám, dievčatám a rodinám sme sa rozhodli viac zamerať na vzdelávanie v oblasti prevencie pred patologickými vzťahmi, neprijatím seba, neželaným tehotenstvom a závislosťami, lebo tieto oblasti spôsobujú rozpad rodín.
Preto sme začali prednáškami, webinármi a videami šíriť osvetu.
Našou snahou je pokračovať vo formácii formátorov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu alebo, inak povedané, sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá bude rešpektovať kresťanské hodnoty rodičov, ktorí na takúto výchovu prihlásia svoje deti a oni sami ich budú takto vzdelávať.
Chceme poskytnúť rodičom a formátorom témy, ktoré odprednáša odborník na danú tému a my môžeme pripraviť materiály na ďalšie dovzdelávanie.
Keďže ideme do tohto bez akéhokoľvek projektu, potrebujeme Vašu pomoc.
Každé euro nám môže pomôcť šíriť osvetu v oblasti úcty k životu, k manželstvu a rodine.
Viac informácii na stránke www.centrumfemina.sk a na našom YouTube kanáli.
Ďakujeme za Vašu pomoc.
Vzdelávame v oblasti sexuality a vzťahov

Zoznam darcov a darov

Anežka Cmorejová (12.10.2023) 20 €