Národný pochod za život - Košice 2024

Národný pochod za život  - Košice 2024
Náklady na organizáciu Národného pochodu za život 2024
Tomáš Kováčik
Kanet n.o.
8999 €
36%
Darovať
9
Dní do konca
25000 €
Cieľová suma
Vážení ochrancovia života a rodiny, milí priatelia,
 
máme víziu sveta, ale najmä Slovenska, kde je život každého človeka chránený, kde pomáhame bezbraným, zvlášť nenarodeným deťom a ich mamám, kde žiadna matka nie je tlačená do umelého potratu z dôvodu materiálnej, finančnej alebo vzťahovej núdze.
 
Máme víziu Slovenska, ktoré nevymiera; kde chránime dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, kde chránime rodinu založenú na manželstve muža a ženy, kde muži a ženy túžia mať deti, lebo ich napĺňa radosť zo života.
 
Národným pochodom za život chceme vyjadriť, že nestačí byť za život v súkromí, ale je nutné zasadiť sa za túto hodnotu verejne a vyžadovať zmeny vedúce k ochrane a podpore človeka.
 
Cieľom Národného pochodu za život je teda na celoslovenskej úrovni verejne žiadať spoločenskú zmenu, ktorá by znamenala ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
 
Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať a dosiahnuť tieto ciele.
 
Nadväzujeme na úspešný prvý Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave a tretí v roku 2019 v Bratislave. Vo svojom čase boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Celkovo sa ich zúčastnilo vyše 200 tisíc ľudí.
 
Ďakujeme, že túto víziu zdieľate s nami.
 
Každý Váš príspevok, bez ohľadu na jeho výšku, je pre nás dôležitý a je záväzkom snažiť sa naďalej budovať kultúru života. Darované peniaze budú použité na pokrytie nemalých nákladov spojených s organizáciou Národného pochodu za život.
 
Veľká vďaka za vašu štedrosť!
 
Organizátori Národného pochodu za život
 
Stretnime sa 22. septembra 2024 v Košiciach a urobíme tak ďalší krok k dosiahnutiu našej vízie.
 
Národný pochod za život  - Košice 2024 Národný pochod za život  - Košice 2024 Národný pochod za život  - Košice 2024

Zoznam darcov a darov

Slávka Plavnická (20.07.2024) 8 €
Vincent Kultan (22.07.2024) 32 €
Lenka Grobarčíková (20.07.2024) 8 €
Margita Potocká (22.07.2024) 20 €
Nech Boh, žehná Vašu obetu dosiahnuť cieľovú sumu.
Margita Potocká (22.07.2024) 16 €
Nech Boh odmení Vašu námahu, aby ste dosiahli cieľovú sumu. Amen.
Viktoria Hajtolova (20.07.2024) 50 €
Anna Andrejuvová (19.07.2024) 50 €
Vďaka za odhodlanie bojovať za život.
Jozef Fábik (19.07.2024) 10 €
Renáta Maršálková (19.07.2024) 90 €
Vladimí P (19.07.2024) 16 €
Boh Vám žehnaj!!!
Filip Gacek (18.07.2024) 8 €
Držte sa!!!
Martin Mikula (17.07.2024) 10 €
Eva Bartoňová (15.07.2024) 8 €
Maria Budaiova (15.07.2024) 20 €
Miriam Sinčáková (15.07.2024) 16 €
,..... ...... (15.07.2024) 50 €
Juraj Jenčo (12.07.2024) 20 €
Robert Žilka (12.07.2024) 100 €
Mária Džunková (13.07.2024) 16 €
Anna Mečiarová (13.07.2024) 32 €