Fenestra

Web:
www.fenestra.sk

Zameranie
pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie a ich detí, ľudské práv žien

Naša adresa
Festivalové námestie 2, P.O.Box F-12, 04292 Košice, IČO: 35531151


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Fenestra je ženská mimovládna a ľudsko-právna organizácia so sídlom v Košiciach, ktorá od roku 1999 poskytuje priamu pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom a zasadzuje sa za dodržiavanie ľudských práv žien. Okrem poskytovania priamej pomoci ženám a ich deťom šírime myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách; organizujeme kampane na zvýšenie informovanosti verejnosti; iniciujeme spoluprácu s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na tvorbe politík a na riešení situácie konkrétnych žien a ich detí; sprístupňujeme informácie o násilí páchanom na ženách na webových stránkach; monitorujeme dostupnosť efektívnej ochrany, pomoci a podpory pre ženy a plnenie záväzkov Slovenskej republiky; ponúkame a realizujeme vzdelávanie pre rôzne profesijne skupiny; prinášame na Slovensko modely dobrej praxe prostredníctvom workshopov, seminárov, konferencií a publikácií; spolupracujeme na tvorbe stratégií, plánov a projektov na národnej a medzinárodnej úrovni; pripomienkujeme strategické materiály pre riešenie problematiky násilia páchaného na ženách. Sme presvedčené, že môžeme žiť vo svete, kde bude násilie páchané na ženách ojedinelým javom, nie bežnou realitou mnohých žien a ich detí. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie a veríme, že všetci spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
30,00 € 2017-11-26 22:31:14
40,00 € 2016-04-08 12:04:23
dvepercenta 20,00 € 2015-06-01 11:17:19
7,00 € 2015-04-23 13:28:21
Lubica 10,00 € 2014-11-15 23:18:26 Drzim Vam palce, sledujem Vasu pracu uz dlho a velmi si ju vazim.
64,00 € 2014-06-08 00:51:09
Iva Skoumalova 16,00 € 2013-09-25 11:00:47
65,00 € 2013-07-17 20:05:28
Andrej Kuruc 7,00 € 2013-07-02 22:38:40
65,00 € 2013-05-02 00:09:34
Eva Baumann 32,00 € 2012-12-07 08:30:12
Yannah 32,00 € 2012-12-07 11:11:50