Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Michala archanjela v Hlinnom s filiálnou obcou Soľ.

Naša adresa
Farnosť sídli v obci Hlinné, , IČO: 42379849


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Samotná farnosť vznikla v roku 2014. Zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Táto farnosť je jedinou rómskou farnosťou na Slovensku. Práca a samotná služba pre ľudí z tejto rómskej osady, ale tu trvá už oveľa dlhšie a to cez pôsobenie a službu Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov V Čičave, kde aj ja ako správca farnosti som zároveň aj duchovným správcom tohoto centra. Hlavná činnosť je v pravidelnej formácií dospelých a mladých a voľnočasovým aktivitám pre detí.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov