Spektrum.life

Web:
http://spektrum.life

Naša adresa
Ušiakova 2, 841 0 Bratislava, IČO: 50190121


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Novinky zo sveta autistického spektra – portál Spektrum.life je názov projektu, ktorého cieľom je prinášať aktuálne informácie zo sveta autistického spektra. Či už ide o najnovšie terapeutické a intervenčné metódy, vedecké výskumy, poznatky o príčinách a prejavoch poruchy autistického spektra, ale aj skúsenosti a životné príbehy rodičov, blízkych, odborníkov či samotných autistov. Jedným z cieľov je poukázať na hodnotu ľudskej rozmanitosti, ktorá sa prejavuje aj neurodiverzitou a zdôrazniť potrebu akceptácie ľudí, ktorí vnímajú, komunikujú a myslia iným spôsobom, ale napriek tomu môžu žiť zmysluplné životy a byť prínosom pre spoločnosť.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
Lula 7,00 € 2017-08-08 18:19:33 nech sa dari