Miesto kde sa cítim dobre

131%
Vyzbierané Cieľová suma Do konca zostáva
131% 2500 € 5 dní

Príbeh vytvoril/a

Váš dar príjme
Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Účel
Obnova ihriska pre deti a mládež

Získaná suma
3275 €

Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.

Pokoj  a dobro, v Lomničke žije v súčasnej dobe takmer výlučne 3000 rómskych obyvateľov. Z toho je asi 1700 deti a mládež. Do Lomničky sme, ako spoločenstvo školských sestier sv. Františka, prišli v roku 2007. Zo začiatku sme do Lomničky denne dochádzali Podolínca, v ktorom sme bývali. Rok 2011 bol pre nás rokom, kedy sme sa presťahovali priamo do Lomničky, kde sme zrekonštruovali starý dom a nazvali sme ho Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (DNSPM). V súčasnosti sú v  DNSPM zriadené dve zariadenia sociálnych služieb: Nízkoprahová denná služba pre deti a mládež   a Komunitné centrum. Denne sa v DNSPM na rôznych aktivitách vystrieda cca 150 - 200 detí a dospelých.

Dom je v prvom rade navštevovaný deťmi, ktoré sa tu cítia veľmi dobre. K domu patrí ihrisko s betónovým povrchom, ktorý je už značne poškodený a pre deti sa pri hre stáva nebezpečným. Náš projekt je zameraný na jeho obnovu a na  namontovanie ochranných mantinelov.

Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu deti, sestry a kňazi z Lomničky


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
rod. Siekelová 450,00 € 2017-09-22 13:10:17
veriaci v Lendaku 770,00 € 2017-09-19 14:50:40
Jozef Poláček 300,00 € 2017-09-08 14:33:41
Štefan V. 64,00 € 2017-08-31 18:30:03
Ľubica Joneková 200,00 € 2017-08-28 11:19:37 Veľa požehnania vo vašom diele
rodina Bubán 200,00 € 2017-08-27 12:35:44 nadácia Renovabis - Oprava ihriska
peter 100,00 € 2017-08-24 08:05:14 vyprosujem Božie požehnanie pre toto dielo
spoločenstvo matiek Košice 60,00 € 2017-08-24 14:34:11
Marián Kohan 32,00 € 2017-08-24 06:58:11
Eva Mačáková 10,00 € 2017-08-24 06:50:48 Lomnička
anonym 300,00 € 2017-08-22 10:52:41
Eva 55,00 € 2017-08-15 21:52:00
Marek Kremeň 20,00 € 2017-08-21 10:14:09
35,00 € 2017-08-18 10:55:05 Držím palce.
Grigel M. 250,00 € 2017-08-14 10:44:06 Dar od pana Grigla.
Herta Hudačová 7,00 € 2017-08-13 08:56:47 Láska
Mirgová Mária 10,00 € 2017-08-14 08:58:14
rodina Slánska 200,00 € 2017-08-08 21:18:58 Pán je na našej strane !
anonym 20,00 € 2017-08-08 14:19:18
anonym 7,00 € 2017-08-03 08:33:03
darca 30,00 € 2017-07-30 13:43:04
Katarína Rumlová 7,00 € 2017-07-27 19:25:54 Lomnička
Gejza Dobocky 32,00 € 2017-07-28 09:34:23 D.E.Sch.J.
Martin Majda 50,00 € 2017-07-26 17:50:26
Katarína Gálfyová 50,00 € 2017-07-26 22:14:59 Láska
Iveta Budická 16,00 € 2017-07-26 13:17:12