Lámačské chvály a F6 vyrážajú na turné

Lámačské chvály a F6 vyrážajú na turné
technické a priestorové zabezpečenie vystúpení
DEFAULT USER
Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave
4201 €
5000 €
84%

Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.

Drahí priatelia, 

niektorí viete, niektorí nie - v kapele Lámačské chvály hrajú piati Slováci a v kapele F6 hrajú dvaja Slováci a piati Rómovia.

Ako členovia kapiel sa poznáme od roku 2010, avšak bližšie sme sa spoznali a spriatelili v roku 2016. Odvtedy sme spolupracovali na viacerých projektoch. Začiatkom roku 2017 sme sa rozhodli pokračovať v našej dobrej spolupráci, a preto v septembri vyrážame na spoločné turné s názvom ZMIERENIE tour. 

Na tomto tour budeme na viacerých miestach na Slovensku svojimi životmi poukazovať na to, že zmierenie a spoluprácu slovenského a rómskeho národa je možné dosiahnuť.

Túžime po tom, aby zmierenie, ktoré zažívame my, zažívali aj ďalší Slováci a Rómovia. Naším cieľom je napomôcť k zmene pohľadu Slovákov na Rómov (a opačne), a to najmä formou pozitívnych skúseností. Z vlastných skúseností však vieme, že tento cieľ je možné naplniť jedine vtedy, keď do všetkého zapojíme aj hlboký duchovný rozmer v podobe odpustenia a úprimného zmierenia oboch národov.

Potrebujeme Vašu finančnú a modlitebnú pomoc, aby sme mohli technicky a priestorovo zabezpečiť všetky vystúpenia.

Veríme, že tento náš spoločný krok bude na úžitok mnohých ľudí. Veríme, že s Božou a Vašou pomocou budú raz Slováci a Rómovia dobrí priatelia, susedia, spolužiaci či kolegovia. Veľmi Vám ďakujeme za podporu.
 
slovenská kapela Lámačské chvály & rómsko-slovenská kapela F6

Zoznam darcov a darov

Martin K. (02.11.2017) 1000 €
Anonym (28.10.2017) 21 €
Pomáhajte ďalej a ohlasujte každému evanielium :)
Peter Kačeňák (12.10.2017) 50 €
M. (05.10.2017) 40 €
Peter Lipták (02.10.2017) 10 €
Peter Calko (29.09.2017) 12 €
Pavol (01.10.2017) 50 €
Buďte požehnaní. +
Igor Čikoš (29.09.2017) 130 €
Miroslav Baník (29.09.2017) 40 €
Veľa Božej milosti pri vašej práci.
Ján Zajac (30.09.2017) 100 €
Anonymný darca (29.09.2017) 16 €
Štefan Talarovič (29.09.2017) 20 €
Zehname vam priatelia!
Marana Tha, kat. spoločenstvo (28.09.2017) 200 €
požehnanú službu
Vlado Krajci (28.09.2017) 100 €
Peter Agata (28.09.2017) 50 €
Požehnanie do služby!
Martin Mekel (28.09.2017) 200 €
Spoločenstvo apoštola Pavla - S praktickou vierou pre Rómsku misiu
GRM SL (28.09.2017) 153 €
Gabriela Šedová (27.09.2017) 20 €
Peter Sedlák (27.09.2017) 32 €
Buďte požehnaní!
anonym (28.09.2017) 750 €
Bohu je všetko možné...nech Je oslávený!!!
Damián Leporis (27.09.2017) 10 €
Dominika Vidiečanová (27.09.2017) 30 €
Renáta a Marek Ocilkovci (27.09.2017) 32 €
Buďte požehnaní!
Marek Bartovič (27.09.2017) 50 €
Hana Simcikova (27.09.2017) 50 €
Marta Korschova (26.09.2017) 16 €
Je to malá suma,ale dúfam,že aj tá pomôže.
Rómske spoločenstvá :Čičava,Soľ,Hlinné,Jastrabie, (26.09.2017) 300 €
Radoslav Nipča (27.09.2017) 100 €
Dakujeme za sluzbu
Pavol Maroš Chmeliar (26.09.2017) 10 €
Silvia Kleinová (26.09.2017) 30 €
Marian Dudra (20.09.2017) 30 €
Držím palce celému projektu
Anonymný darca (17.09.2017) 100 €
Patrik Kováč (16.09.2017) 32 €
Tomáš Turček (14.09.2017) 30 €
Žehnám Vám, aby veľa ľudí na SK prežilo zmierenie a zmenu myslenia (pokánie)!!
Monika Frišničová (13.09.2017) 20 €
Pavol Slovík (04.09.2017) 50 €
:)
Tibor Vince (29.08.2017) 16 €
Nech vás Pánov Duch sprevádza vo vašej službe ...
Marcel Kocur (29.08.2017) 10 €
Alexander (28.08.2017) 25 €
Nech vás Boh žehná +
Anonymný darca (24.08.2017) 50 €
odpustením budujeme mosty
Katka (22.08.2017) 16 €
Banášovci (19.08.2017) 100 €
Žehnáme!!!
Peto (08.08.2017) 100 €
Nech Pán požehnáva vašu misiu