Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

5%
Vyzbierané Cieľová suma Do konca zostáva
5% 2000 € 66 dní

Príbeh vytvoril/a
Martina Tvrdonova

Váš dar príjme
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Účel
Integrácia detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti

Získaná suma
99.15 €

Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením vznikla v roku 2014 ako rodičovská občianska iniciatíva. Spoločne sa začala aktívne zapájať do verejného pomenovávania potrieb detí s viacnásobným ťažkým zdravotným znevýhodnením, v roku 2016 sa formalizovala na občianske združenie a tento rok rozširuje svoju rodičovskú platformu o ďalšie rodiny a podporujúce organizácie. To čo ich spája je ich rodičovská vízia, ktorú najviac vystihuje výrok jednej mamy z ich rodičovskej platformy: 

„Túžime vychovávať naše zdravotne znevýhodnené deti v rodinách, túžime im dať možnosť včas podchytiť aj ich existujúci potenciál, túžime im poskytnúť prístup ku vzdelaniu a pripraviť ich najlepšie ako vieme na integráciu do spoločnosti v čo najvyššej kvalite života. Túžime, aby naše rodiny mali rovnocenné miesto medzi ostatnými rodinami na Slovensku.“

Vaša finančná podpora bude použitá na odbornú prípravu laických poradcov v rámci programu "Rodičia rodičom". Vďaka tomuto programu budeme ako rodičovská platforma schopní podporovať sa pri zvládaní našej životnej situácie a presadzovať naše potreby rodín, v ktorých vyrastá dieťa so zdravotným znevýhodnením. 

Prosím podporte naše snaženie.

Ďakujeme!


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Darca Výška daru Dátum Odkaz obdarovanému
5,00 € 2017-10-08 20:24:51
Zbierka z ME vznášadiel Grand Prix SK 94,15 € 2017-09-20 09:26:10