Pošli Dobro mamám 2023


dakujeme.sk vďaka štedrosti Nadácie Markíza a Férovej nadácie po 5x otvára program pre rodičov - samoživiteľov (aj keď sú nimi zväčša mamy), resp. rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o dieťa s ochorením/ postihnutím.  
Ak poznáte obetavého rodiča, mamu, ocka, ktorí sa sami starajú o svoje deti, vôbec to nemajú ľahké a vy im chcete pomôcť, napíšte nám ich príbeh. Spoločne im pomôžeme formou zbierky.

Rozpočet rodičov samoživiteľov je taký napnutý, že pre rodičov na ich potreby neostáva.

Radi by sme im aj s Vašou pomocou chceli pomôcť nielen prekonávať každodenné prekážky, ALE AJ získať lepšie vzdelanie, či zamestnanie. Spoločne im môžeme získať peniažky nielen na prežitie, ale tiež napríklad na rekvalifikačný kurz, on-line kurzy počítačovej gramotnosti, jazykovú školu, vodičský preukaz, diaľkové štúdium alebo remeselné kurzy, prípravu na skúšky...  Súčasťou pomoci môže byť pokrytie nákladov spojených s cestovným, opatrovaním dieťaťa počas štúdia rodiča, prípadne iné náklady, ktoré umožnia TIEŽ DEŤOM získať, resp. dokončiť si vzdelanie. 

V dakujeme.sk vidíme, ako vzdelanie zvyšuje šance pre lepšie zamestnanie a finančný príjem do rodiny.

Deti a rodiny, ktoré hľadajú pomoc

Kvetkin sen je štúdium pre dcéru Líviu

Kvetkin sen je štúdium pre dcéru Líviu

Kvetka
Pošli Dobro mamám 2023
6%
25
Dní do konca
1000 €
Cieľová suma
Darovať
Taekwondo pre dcéru

Taekwondo pre dcéru

Mama Martina
Pošli Dobro mamám 2023
100%
4
Dní do konca
500 €
Cieľová suma
Darovať
Ostali len dve, stará mama a vnučka s DMO

Ostali len dve, stará mama a vnučka s DMO

Lenka Hnidzíková
Pošli Dobro mamám 2023
8%
25
Dní do konca
3000 €
Cieľová suma
Darovať
Zdravie je najvzácnejší dar

Zdravie je najvzácnejší dar

Mama Simona a jej synovia
Pošli Dobro mamám 2023
91%
25
Dní do konca
2000 €
Cieľová suma
Darovať