Pošli Dobro mamám 2023


dakujeme.sk vďaka štedrosti Nadácie Markíza a Férovej nadácie po 5x otvára program pre rodičov - samoživiteľov (aj keď sú nimi zväčša mamy), resp. rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o dieťa s ochorením/ postihnutím.  
Rozpočet rodičov samoživiteľov je taký napnutý, že pre rodičov na ich potreby neostáva.

Radi by sme im aj s Vašou pomocou chceli pomôcť nielen prekonávať každodenné prekážky, ALE AJ získať lepšie vzdelanie, či zamestnanie. Spoločne im môžeme získať peniažky nielen na prežitie, ale tiež napríklad na rekvalifikačný kurz, on-line kurzy počítačovej gramotnosti, jazykovú školu, vodičský preukaz, diaľkové štúdium alebo remeselné kurzy, prípravu na skúšky...  Súčasťou pomoci môže byť pokrytie nákladov spojených s cestovným, opatrovaním dieťaťa počas štúdia rodiča, prípadne iné náklady, ktoré umožnia TIEŽ DEŤOM získať, resp. dokončiť si vzdelanie. 

V dakujeme.sk vidíme, ako vzdelanie zvyšuje šance pre lepšie zamestnanie a finančný príjem do rodiny.