Vzdelanie - cesta k samostatnosti

Vzdelanie - cesta k samostatnosti
Kurz na zvýšenie vzdelania v IT oblasti, notebook
Silvia Džopková
Silvia Džopková
Pošli Dobro mamám 2022
316 €
16%
Darovať
27
Dní do konca
2000 €
Cieľová suma
Vďaka Nadácii Markíza a našim darcom znásobime Vaše dary v pomere 1:1 do výšky 300 eur pre jeden príbeh.
Dobrý deň, som matka samoživiteľka (jeden rodič) na invalidnom dôchodku.
Po smrti partnera - otca mojej teraz už 11 ročnej dcéry - som ostala v podstate na všetko sama.
Môj invalidný dôchodok je 340,60 eur a dcérkin sirotský je 128,30 eur. Pre môj zdravotný stav je najviac vyhovujúca práca z domu.
Svojho času som pracovala na oddelení IT výpočtovej techniky, no bolo to pred mnohými rokmi a moje terajšie zručnosti sú neadekvátne aktuálnym požiadavkám.
Preto by som si rada zvýšila kvalifikáciu, vzdelanie a doterajšie zručnosti.
Po konzultácii s s kariérnym poradcom vzdelávacej spoločnosti som sa rozhodla pre kurz Software Tester. Bolo mi povedané, že to je taký dobrý vstup do profi sveta IT a kurz je aj najlacnejší.
Jeho cena (stredný modul) stojí 498 eur. Zatiaľ pracujem na požičanom notebooku, zišiel by sa mi na prácu vlastný.
Budem teda nesmierne vďačná každému dobrému človeku, ak by prejavil svoju ochotu, štedrosť a podporu, a tak by mi umožnil začať študovať a potom sa následne aj vymaniť zo systému nízkopríjmovej rodiny - teda ísť k samostatnosti.
Vďaka, Silvia s dcérou.

Zoznam darcov a darov

Nadácia Markíza - zmrzlinový deň (30.06.2022) 100 €
Soňa Turánková (08.06.2022) 50 €
Znásobovanie PDM 2022 (08.06.2022) 58 €
Robert Šramko (08.06.2022) 8 €
Aukcia so SasHe (16.05.2022) 100 €