Únia materských centier

Únia materských centier
Materské centrá, podpora a uznanie materstva v spoločnosti
Čulenova 5, 811 0 Bratislava, IČO: 30847508
Snaží sa dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. Vytvára a podporuje fungujúcu sieť materských centier na Slovensku. Pomáha pri ochrane práv mám, detí a rodín. Šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských a rodinných centier.

Zoznam darcov

Soňa Holík (12.04.2016) 7 €
Holík DAR
Soňa Holík (28.03.2016) 7 €
martina a lujz (07.06.2013) 16 €